Bilgi Kayna��


 
Kahvenin suyu..


KAHVENN SUYU

Kahvenin suyunu hazrlarken musluk suyu kullanmamak yaplacak en doru itir. Suyun fazla sert ya da yumuak olmas kahvenin tadn olumsuz etkiler. Ayn ekilde distile su da lezzetsiz bir kahveye yol aar. En dorusu piyasada satlan ielenmi sular kullanmaktr. Kullanlacak suyun souk olmas da kahvenin lezzetine olumlu katkda bulunur.

KAHVE PRME YNTEMLER

Trk Kahvesi

Filtre kahve

Filtre kahve (ground coffee, drip coffee veya amerikan kahvesi) yaparken kullanlacak kahve Trk kahvesinde olduu gibi ok ince ekilmi olmamaldr. ok ince kahve konursa, filtrenin zerinde yer alan kahveden scak suyun szlmesi uzun srer ve kahvenin lezzeti bozulur. ok kaba ekilmi kahve konursa, scak su hzla aaya akaca iin kahvenin tad suya gemez.  Nisbeten kaba ekilmi kahve, filtrenin zerine yerletirilir. Burda en iyi l 30 ml kahve ve, aletin haznesine 150 ml. sudur. Filtrenin altn kapl veya metal olmas uygun olur, nk kat filtreler, kahveye tadn veren maddelerin aaya gemesini engellerler. Kahve konulduktan sonra, aletin stcs aktive edilir ve yukardan aa doru akan scak su (kaynama derecesinin altnda olmaldr) kahvenin iinden geerek filtrenin altnda bulunan kaba szlr. Bu kabn altna genellikle sy korumaya yarayan bir stc platform bulunur. Burada dikkat edilecek nemli bir nokta kahvenin 20 dakikadan fazla stc zerinde braklmamasdr. Bir sre sonra kahve aclamaya balar.  

Espresso 

Espresso ve Capuccino yapmak iin mutlaka yksek basnl su buhar veren bir aletiniz olmaldr. Bu aletin filtre ieren haznesine zel espresso kahvesi yerletirilir ve aletin stcs alr. Filtreleme ynteminde kahvenin ierisinden su yerekimi ile geerken, espresso ynteminde su yksek basnla ve yksek s ile kahveden geer. Bu srada kahveye tadn veren znebilen bileikler suya geerken, tada olumlu katkss bulunan yalar da erir ve kahve suyuna geip, kahvenin zerinde bir krema oluturur. Bu kremann varl iyi bir espressonun kanlmaz parasdr. Kullanlacak su miktar filtre kahveye gre ok daha azdr (1/6's). Kullanlacak kahve miktar, normal kahvenin 2/3'dr (7 gram) ve kullandnz aletin filtre haznesini tam doldurur, kahvenin zerine biraz basarak yerlemesi salanr. Burada kullanlan ayarlar ancak deneyerek belirlenir. Kural, kahvenin ierisinden uzun sre basnl suyu geirmemektir. Kahve aa doru damla damla akmaldr. Espresso kahve hibir zaman bekletilmez ve hemen iilir.  

Espresso iin hazrlanan kahve, uzun sre frnlanan kahveler snfna girer. Hafif karamelimsidir.  
Espresso kendine zg tasarlanm zel fincanlarda iilir.
Capuccino
Capuccino 1/3 espresso, 1/3 kaynar st ve 1/3 st kpnden oluur. Capuccino yaparken en nemli nokta, stn kpk hale getirilmesidir. Bunun iin yksek basnl su buhar kullanlr. Buhar ucunu st kabna batrrken dikkatli olun, ok batrrsanz st kp ok kabarckl olur  ve abuk sner. ok yzeyde tutarsanz kpk olumaz ve st ok snr.
* Ev kullanclar: Souk st, kutudaki pastorize st ve paslanmaz elik kap en iyi sonucu verir. Buhar vericiyi hazirlayn ancak, ucu stn ierisine soktuktan sonra buhar an ve iiniz bitince nce buhar kapatn sonra ucu ekin. 

Caffe Latte (cafe au lait)

1 l kahveye, 2-3 l st katlarak yaplr. Kahve ocak st stclarda yaplr. Ayn anda ocak stnde st stlr ancak kaynatlmaz (buharlanm st ile ayn sdadr). Cafe au lait bunun Fransz versiyonudur ve st daha fazladr. Capuccino'dan fark, kahvesi daha hafiftir ve st kprtlmez.

French Press (Plunger pot)

nce kahvenizi cam kaba koyun. Orta ekilmi (medium) kahve kullannz (10g kahve/200ml kap). Bunun ardndan yeni kaynatlm olan suyu kahvenin zerine dknz. Tahta veya plastik bir kakla 90-120 saniye kahveyi kartrn. Bu kahvenin tmnn su ile temasn salar. 20-30 saniye kahvenin dibe kmesini bekleyiniz. Filtre kapan kapatnz ve filtre ubuunu yavaa, tm kahve dibe kecek ekilde indiriniz. Bu srada su ss 80 derece civarnda olup, ideal bir sdr. 2 dakika kadar bekleyip sunabilirsiniz. 


 


SocialDoctors erisinde Payla